วิธีคิดค่าใช้จ่าย

วิธีคิดค่าใช้จ่าย

วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
- ค่าสินค้า+ค่าขนส่งในจีน
ตัวอย่างเช่น :   ค่าสินค้าราคา      100  หยวน
   ค่าขนส่งในจีน       10   หยวน
เอาราคาสินค้า+ค่าขนส่งในจีน   = 110  หยวน
 เรทเงิน 5.0       110*5.0
ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 1                       =550  บาท
- ค่าขนส่งจากจีนมาไทย  
ค่าใช้จ่ายครั้งที่ 2
: คิดตามน้ำหนักสินค้า 1 กิโลกรัม = 60 บาท
สินค้าไม่ถึง 1 กิโลกรัม จะคิดเริ่มที่ 1 กิโลกรัม ถ้าเลย 1 กิโลกรัมขึ้นไป คิดตามจริงไม่มีปัดเพิ่ม
: คิดตามขนาดสินค้า    1 คิว        = 8000 บาท
เช่น สินค้าขนาด 0.1 คิว น้ำหนักไม่ถึง 15 กิโลกรัม, สินค้าขนาด 0.2 คิว น้ำหนักไม่ถึง 30 กิโลกรัม